455-0536 – Kybernetika (KYB)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí techniky
Garant předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
455-0536/01 2005/2006 2009/2010 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti kybernetiky. - Zejména z oblasti teorie dynamických soustav a automatického řízení. - Posluchači budou schopni prakticky provést analýzu a syntézu jednoduchých lineárních a nelineárních regulačních obvodů. - Budou využívat výpočetní techniku a simulační systém Matlab a Simulink. - Budou schopni pochopit základní principy optimálních a adaptivních regulačních obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

- Budou vysvětleny základní pojmy z kybernetiky a to zejména vlastnosti řídicích systémů. - Posluchači se seznámí s problematikou popisu spojitých a diskrétních lineárních dynamických systémů. - Dále se seznámí s vlastnostmi jako je stabilita, statická přesnost a kvalita regulace. - Dále se posluchači seznámí se základními metodami návrhu regulátorů na základě požadovaných vlastností regulačních obvodů. - Stručně se seznámí také s problematikou nelineárních regulačních obvodů a s optimálními a adaptivními řídicími systémy.

Povinná literatura:

Srovnal,V: Kybernetika. Sylaby na WWW stránkách FEI, 2008

Doporučená literatura:

Blaha, P., Vavřín, P. Řízení a regulace 1. Brno, VUT Brno 2005, ISBN AMT405. Razím, M. - Štecha, J., Nelineární systémy., Praha, ČVUT, 1997. 204 s. ISBN 80-01-01663-3. Štecha, J. Optimální rozhodování a řízení. Praha, ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03010-5. Štecha,J.: Teorie automatického řízení I. Praha, ČVUT 1990. Štecha J., Havlena V.: Teorie dynamických systémů. Praha, ČVUT 2005. Šlégl Z.: Základy kybernetiky. Plzeň, ZČU 2002 Šolc, F., Václavek, P., Vavřín, P. Řízení a regulace II. Brno, VUT, 2004, ISBN AMT402

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
455-0533 SaS Signály a soustavy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.