456-0341 – Směrované a přepínané sítě (SPS)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
456-0341/01 2003/2004 2009/2010 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základního kurzu počítačových sítí, aby byli schopni samostatně navrhovat přepínané lokální sítě a směrování v rozlehlých počítačových sítích včetně jeho optimalizace. Studenti porozumí také způsobům, jak do počítačové sítě implementovat podporu skupinového vysílání a mechanismy řízení kvality služby.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět obeznamuje studenty s protokoly a principy návrhu rozlehlých paketových sítí založených na směrovacích a přepínacích prvcích. Studenti se naučí správně aplikovat směrovací protokoly (včetně multicastových), optimalizovat cesty a volit správné mechanismy podpory kvality služby a tvarování provozu. Prohloubí si znalosti z oblasti přepínaných sítí a naučí se navrhovat přepínané a virtuální sítě s rychlou konvergencí v případě výpadků tras. Studenti také porozumí mechanismům možných útoků na sítě s protokolem IP a principům, jak tyto útoky detekovat a předcházet jim. Probíraná problematika bude prakticky odzkoušena v rámci laboratorních cvičení.

Povinná literatura:

Prezentace z přednášek na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Pužmanová,R.: TCP/IP v kostce. Knopp, České Budějovice 2004. ISBN 80-7232-236-2. Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, Praha 1999. Satrapa,P.: Internet Protokol verze 6. CESNET z.s.p.o. 2001 Cisco Systems Inc.: Internetworking Technology Overview. http://www.cisco.com.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.