456-0539 – Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I (TAMZ I)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
456-0539/01 2004/2005 2010/2011 6
456-0539/02 2004/2005 2008/2009 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možností tvorby aplikací pro mobilní zařízení v rámci platformy Java. Po absolvování předmětu bude student schopen: - posoudit vhodnost platformy JavaME pro zamýšlenou aplikaci - analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci na platformě JavaME - srovnat efektivitu aplikace s aplikací napsanou pro stolní počítač - využít základních rozšiřujících API platformy JavaME - rozhodnout, jakým způsobem danou aplikaci distribuovat na cílové zařízení a rozlišit, zda musí být aplikace digitálně podepsána.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Aplikace spustitelné na nejrůznějších mobilních zařízeních jsou v dnešní době stále běžnější. V současnosti jde většinou o aplikace určené pro osobní digitální asistenty (PDA), ale v nejblišší budoucnosti se dá očekávat velký nárust aplikací pro zařízení, jakými jsou například mobilní telefony. Jednou z technologií, které umožňují tvorbu takovýchto aplikací je Java 2, přesněji její podmnožina Micro Edition (JavaME). JavaME je navržena s ohledem na malá zařízení, jako jsou například mobilní telefony a osobní digitální asistenti. Tato zařízení jsou charakteristická omezenou funkčností, omezeným výpočetním výkonem a omezeným přístupem k síti. JavaME je z velké části podmnožinou JavaSE, to znamená že některé třídy kladoucí na hardware zvýšené nároky nejsou do této technologie zahrnuty, nebo jsou nahrazeny ekvivalenty s nižšími nároky a omezenou funkcionalitou.

Povinná literatura:

J. W. Muchow, Core J2ME Technology, Prentice Hall Ptr, ISBN 0130669113; D. Harkey, S. Appajodu, M., Wireless Java Programming for Enterprise Applications: Mobile Devices Go Corporate, John Wiley & Sons, ISBN 0471218782.

Doporučená literatura:

M. J. Wells, J2ME game programming, Course Technology PTR, ISBN 1592001181.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.