457-0516 – Statistika I (STA1)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
457-0516/01 1999/2000 2009/2010 4
457-0516/02 1999/2000 2009/2010 6
457-0516/03 2007/2008 2009/2010 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu dat v kontextu s ICT.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura:

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004 Likeš J., Cyhelský L. Hindls R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha,ISBN 80- 7079-028-8 Dummer R.M.; Introduction to Statistical Science, skriptum VŠB-TUO FEI, 1998, ISBN 80-7078-497-0 Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981 Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983

Doporučená literatura:

Dummer R.M.; Introduction to Statistical Science, skriptum VŠB-TUO FEI, 1998, ISBN 80-7078-497-0 Klímková M., Dummer R.M., Statistika I.(Cvičení), Skriptum VŠB TU Ostrava, č.1796, ISBN 80-7078-496-2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.