460-2006 – Počítačové sítě (POS)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2006/01 2010/2011 2022/2023 6
460-2006/02 2015/2016 2022/2023 6
460-2006/03 2019/2020 5
460-2006/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti porozumí principům dnes používaných počítačových sítí, získají základní schopnost analyzovat provoz v těchto sítích, porozumí nejdůležitějším protokolům používaným v Internetu a budou schopni navrhovat jednoduché lokální sítě. Budou se rovněž orientovat v možnostech propojování lokálních sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v problematice počítačových sítí.Studenti se seznámí s fyzikálními principy přenosu dat, přenosovými médii a metodami jejich sdílení, zabezpečením dat přenosovými protokoly, s nejpoužívanějšími typy sítí a s problematikou propojování sítí. Následuje seznámení s nejběžnějšími aplikačními protokoly používaných v Internetu a problematikou bezpečnosti sítí. Ve cvičeních se studenti naučí navrhnout a prakticky implementovat jednoduchou zabezpečenou síť složenou ze základních aktivních prvků a služeb.

Povinná literatura:

Pužmanová,R.: TCP/IP v kostce. Knopp, České Budějovice 2004. ISBN 80-7232-236-2. Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks (5th Edition), Prentice Hall, 2010, ISBN 978-0132126953.

Doporučená literatura:

Dostálek, J., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, Praha 1999 Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. KOPP, České Budějovice, 1999. Naik, C.: Internet - standardy a protokoly. Computer Press, Brno 1999. Satrapa, P.: IPv6 (třetí vydání), CZ.NIC, 2012, ISBN 978-80-904248-4-5. J. Doyle, J. DeHaven Carroll: Routing TCP/IP, Volume 1, 2nd Edition, 2005, Cisco Press, ISBN: 978-1-58705-202-6, 936 stran. D. Medhi: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, Morgan Kaufmann, 2010, ISBN: 0120885883, 848 pages.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.