460-2010 – Programovací jazyky I (PJ I)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2010/01 2010/2011 2020/2021 4
460-2010/02 2015/2016 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možností tvorby objektově orientovaných aplikací v rámci platformy Java. Po absolvování předmětu bude student schopen: posoudit vhodnost platformy Java pro zamýšlenou aplikaci, analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci na platformě Java, vyvíjet aplikace za použití rozhraní a znovupoužitelných komponent, využít základních API platformy Java.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Java technologie je důležitým hráčem při vývoji korporátních aplikací a aplikací pro Internet. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy jazyka Java a objektově orientovaného programování stejně jako jim demonstrovat možnosti této technologie z hlediska vývoje aplikací za pomocí znovupoužitelných komponent.

Povinná literatura:

Barnes, David J., and Michael Kolling. 2008.Objects First With Java: A Practical Introduction Using BlueJ. 4th ed. Prentice Hall. Pecinovský, Rudolf. 2005. JAVA 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací. Brno: Computer Press. http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky. Pecinovský, Rudolf. 2009. Myslíme objektově v jazyku JAVA. 2nd ed. GRADA Publishing.

Doporučená literatura:

KOŽUSZNIK, Jan. Programming language 1. Opory k předmětu vzniklé v rámci projektu InterDV. Bruce Eckel: Thinking in Java, ISBN: 978-0131872486 Joshua Bloch: Effective Java, ISBN: 978-0321356680 David Flanagan: Programování v jazyce JAVA, ISBN: 80-85896-78-8 Martin Fowler a kolektiv: Refaktoring - Zlepšení existujícího kódu, ISBN: 0-247-0299-1 Grady Booch: Object-Oriented Analysis and Design with Applications. ISBN: 978-0201895513 Herout Pavel:Textbook of Java, ISBN: 978-80-7232-323-4

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.