460-2012 – Programovací jazyky II (PJ II)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Jan Janoušek
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2012/01 2010/2011 2020/2021 4
460-2012/02 2015/2016 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možností tvorby objektově orientovaných aplikací na platformě .NET Framework se zaměřením na práci s programovacím jazykem C#. Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. posoudit vhodnost platformy .NET Framework pro zamýšlenou aplikaci, 2. analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci na platformě .NET Framework v jazyce C#, 3. vyvíjet aplikace za použití ADO.NET, 4. využít základních knihoven pro práci s kolekcemi, Windows Forms, soubory a proudy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty využívat platformu .NET Framework. Po absolvování kurzu by měli nejen umět programovat v jazyce C#, ale měli by také chápat, jak funguje platforma .NET Framework a měli by umět pracovat s daty pomocí ADO.NET. Tyto znalosti by pak měli být schopni použít při praktické realizaci aplikací.

Povinná literatura:

Aktuální zdroje a reference zveřejňované na stránkách předmětu. - Architektura .NET Framework, http://ita.vsb.cz/technologie-net-framework.aspx - Programování se zaměřením na .NET a jazyk C#, RNDr. Dušan Kovář, Ph.D., http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=1 - Dalibor Kačmář: Programujeme .NET aplikace. ISBN 80-7226-569-5 - Programovací jazyk C#, Marek Běhálek, http://www.cs.vsb.cz/behalek/vyuka/pcsharp/text.pdf - C# Language Specification, ECMA - 334, http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-334.pdf - Wikibooks - C# Programming, https://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming - Application Development with C# and .NET, http://dotnet.jku.at/courses/dotnet/

Doporučená literatura:

- http://www.go-mono.com - http://www.ecma.ch - Jeff Prosise: Microsoft .NET Webové aplikace v .NET Framework, C# a ASP.NET. ISBN 80-7226-879-1 - Miroslav Virius: C# pro zelenáče. - http://regexlib.com/default.aspx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.