460-2016 – Operační systémy (OSY)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2016/01 2010/2011 2021/2022 6
460-2016/02 2015/2016 2021/2022 6
460-2016/03 2016/2017 2021/2022 5
460-2016/04 2016/2017 2020/2021 5
460-2016/05 2019/2020 5
460-2016/06 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlit funkci operačního systému, popsat jeho jednotlivé části, objasnit jejich funkci a demonstrovat praktickou implementaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu jsou probrány základní principy a způsoby implementace operačních systémů. Studenti získají přehled o principech moderních operačních systémů, jejich funkcích a použitých metodách. I když jsou přednášeny obecné metody, je předmět zaměřen na rodinu operačních systémů Unix. Po ukončení předmětu budou studenti schopni aplikovat své znalosti při tvorbě programů využívajících procesy i vlákna a několik typů meziprocesní komunikace.

Povinná literatura:

Tanenbaum, Andrew S.: Operating Systems: Design and Implemetation Prentice Hall, 1987, český překlad knihy. Tanenbaum, Andrew S. Bos H.: Modern Operating Systems (4th Edition), Prenitice Hall Press, 2014 Cvičení: Neil Matthew, Richard Stones: Linux - Začínáme programovat (Computer Press, 2000) A. D. Marshall, Programming in C - UNIX System Calls and Subroutines using C, http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/

Doporučená literatura:

Maurice J. Bach: Principy operačního systému UNIX (Softwarové Aplikace a Systémy, 1993) Daniel P. Bovet, Marco Cesani: Understanding the Linux Kernel (O'Reilly, 2003) Cvičení Stevens Richard W.: Advanced programming in the Unix Environment (Addison--Wesley, 1993) Stevens Richard W.: UNIX Network Programming, Volume 1 (Prentice Hall PTR, 1998) Stevens Richard W.: UNIX Network Programming, Volume 2 (Prentice Hall PTR, 1999)

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2052 UPR Úvod do programování Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.