460-2021 – Základy počítačové grafiky (ZPG)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Martin Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2021/01 2010/2011 2020/2021 6
460-2021/02 2015/2016 2020/2021 6
460-2021/03 2019/2020 4
460-2021/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy počítačové grafiky. Získat přehled v oblasti základních principů 2D a zejména 3D počítačové grafiky. Posluchači se během semestru seznámí se základním principem grafické karty a zobrazovacího řetězce. Postupně budou prezentovány základními algoritmy používanými v počítačové grafice. Výsledkem bude projekt, na kterém studenti demonstrují získané znalosti, který bude umožňovat zobrazovat 3D scénu, pohybovat kamerou, objekty, nastavovat světla, barvy, textury, doplnit scénu o stíny, průhlednost, normál mapy apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními možnostmi moderních grafických karet a s jejich použitím v oblasti počítačové grafiky. V předmětu jsou posluchači seznamováni zejména s grafickou knihovnou OpenGL. Důraz je kladen zejména na předvedení standartního zobrazovacího řetězce (rendering pipeline) v moderním OpenGL (verze 3.3++).

Povinná literatura:

Němec: Sylaby přednášek Základy počítačové grafiky. Sojka E., Němec M., Fabián T.: Matematické základy počítačové grafiky, http://mi21.vsb.cz.

Doporučená literatura:

J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel:Moderní počítačová grafika (2. vydání),Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0454-0. J. Sochor, J. Žára: Algoritmy počítačové grafiky. Skripta ČVUT Praha 1993. D. Martišek, Matematické principy grafických systémů, Littera, 2002.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.