460-2024 – Vývoj internetových aplikací (VIA)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2024/01 2010/2011 2021/2022 6
460-2024/02 2015/2016 2021/2022 6
460-2024/03 2019/2020 4
460-2024/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za cíl dát studentovi obecný přehled o technologiích používaných pro tvorbu internetových aplikací. Student tak bude umět aplikovat technologie z oblasti webu a demonstrovat jejich fungování a vzájemné propojení na konkrétních případech. Zároveň student bude schopen identifikovat a pojmenovat technologie a postupy použité u obecných webových aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá možnost komunikace prostřednictvím Internetu. Tato schopnost na jedné straně klade na aplikaci určitá omezení, na straně druhé obohacuje aplikaci o nově možnosti použití. Cílem předmětu Vývoj internetových aplikací je seznámit studenty se základními praktikami pro návrh a vývoj internetových aplikací.

Povinná literatura:

Přednášky a materiály k předmětu Vývoj Internetových Aplikací Aktuální zdroje a reference zveřejňované na stránkách předmětu http://www.w3school.org http://www.jakpsatweb.cz DUCKETT, Jon. HTML & CSS: design and build websites. Indianapolis, IN: Wiley, c2011. ISBN 1118008189.

Doporučená literatura:

RESIG, John. JavaScript a Ajax: moderní programování webových aplikací. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1824-5. HALES, Wesley. HTML5 and JavaScript web apps. 1st ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2012. ISBN 1449320511. DUCKETT, Jon, Gilles RUPPERT a Jack MOORE. JavaScript & jQuery: interactive front-end web development. Indianapolis, IN: Wiley, 2014. ISBN 1118871650.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.