460-2036 – Databázové systémy (DBS)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2036/01 2011/2012 4
460-2036/02 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studia rozšířené informace o databázových technologiích. Absolvent bude schopen vytvořit a ladit pro danou aplikaci fyzický návrh databáze a ladit výkon datové vrstvy, popř. využít v informačním systému jiný datový model než je model relační (objektově-relační nebo datový model XML).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studia rozšířené informace o databázových technologiích. Absolvent bude schopen vytvořit a ladit pro danou aplikaci fyzický návrh databáze a ladit výkon datové vrstvy, popř. využít v informačním systému jiný datový model než je model relační (objektově-relační nebo datový model XML).

Povinná literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. - C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003. - M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://dbedu.cs.vsb.cz/. leden, 2009. - Dokumentace k SŘBD Oracle

Doporučená literatura:

- S.S. Lightstone, T.J. Teorey, T. Nadeau: Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more. Morgan Kaufmann, 2007. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2011 TZD Teorie zpracování dat Doporučená
460-2013 DAIS Databázové a informační systémy Doporučená
460-2035 UDBS Úvod do databázových systémů Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.