460-2042 – Programování I (PR I)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2042/01 2013/2014 5
460-2042/02 2015/2016 5
460-2042/03 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy procedurálního programování a podporu pro další předměty zaměřené detailně na algoritmy a programovací jazyky či objektově orientované programování. Předmět je určen ke vyrovnání vstupních znalostí v oblasti procedurálního programování a je zaměřen na jazyky C/C++ a použití vývojových nástrojů. Po předmětu Programování 1 budou studenti schopni: pracovat a využívat integrované vývojové prostředí pro jazyky C/C++, vytvářet dokumentaci nejen ke zdrojovým kódům, pracovat v univerzitní školní síti, a budou schopni vytvářet dokumentaci k vyvinutému programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Programování 1 svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí studentů bakalářského studia, a to ve vztahu především k programátorsky cíleným předmětům. Studenti během tohoto předmětu získají potřebné znalosti pro efektivní vyvíjení aplikací ve vývojovém prostředí, vytváření a zpracování související elektronické dokumentace a celou řadu přehledových znalostí z oboru informačních technologií. Domácí stránka předmětu: http://www2.cs.vsb.cz/saloun-zp/ obsahuje odkaz na všechny studijní materiály a přehled požadavků. Důraz a kontrola v průběhu semestru jsou kladeny na samostatnou průběžnou práci, v závěru semestru se odevzdává semestrální projekt s dokumentací a kontrolními vstupy a výstupy.

Povinná literatura:

Šaloun, P. Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Neokortex s.r.o., 2005, 252 stran, ISBN 80-86330-18-4 Šaloun, P. Programovací jazyk C pro zelenáče, Neocortex, 1999, 208 stran, ISBN 80–86330–02-X Přednášky a prezentace předmětu Programování 1 Přednášky a další materiály předmětu Algoritmy I. Odkazy na aktuální a relevantní zdroje prezentované na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Rajský, P. Kurs jazyka C. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu. Janků, M. Kurs jazyka C++. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.