460-2043 – Programování II (PR II)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2043/01 2013/2014 3
460-2043/02 2015/2016 3
460-2043/03 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objektově orientované přístupy jsou nezbytnou součástí odborné přípravy každého absolventa informatiky. Jde nejen o klíčový koncept přemýšlení, ale také o technologickou podporu softwarových řešení. Předmět „Programování II“ je úzce propojen s předmětem „Algoritmy II“, do kterého budou přeneseny a prakticky procvičeny dovednosti spojené s využitím jazyka C++ při návrhu objektově orientovaných programů. Předpokládanými vstupy pro předmět „Programování II“ je úspěšné absolvování předmětů „Základy programování“ a „Algoritmy I“. Tyto předměty, díky obdobnému propojení, studentům společně poskytnou nezbytné dovednosti a znalosti spojené s implementací datových struktur a algoritmů v prostředí strukturovaného a procedurálního programování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen jednak na představení konceptu objektově orientovaného programování, jednak na zvládnutí základních konstrukcí jazyka C++ nezbytných pro návrh objektově orientovaných programů. Po absolvování předmětu bude student rozumět rozdílu mezi strukturovaným a procedurálním přístupem k programování a objektově orientovaným programováním. V omezené míře bude student zvládat praktický objektový návrh programu a implementaci s využitím objektových technik. Díky úzkému propojení s předmětem „Algoritmy II“ budou studenti průběžně aplikovat získané znalosti a dovednosti při implementaci abstraktních datových typů s využitím technik objektově orientovaného programování.

Povinná literatura:

Eckel B.: Myslíme v jazyku C++, GradaPublishing, 2000, ISBN 80-247-9009-2.

Doporučená literatura:

Stroustrup, B.: C++ Programovací jazyk. Česky: BEN-technická literatura, Praha 1997. Meyer, B.: Object-Oriented Software Construction, Prentice Hall, 1997, ISBN: 978-0136291558.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.