460-2052 – Úvod do programování (UPR)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-2052/01 2019/2020 5
460-2052/02 2019/2020 5
460-2052/03 2019/2020 4
460-2052/04 2019/2020 4
460-2052/05 2023/2024 6
460-2052/06 2023/2024 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy procedurálního programování a jeho reálného použití při řešení některých úloh programování. Posluchači jsou seznámení s celkovým ekosystémem vývoje software od jeho zápisu, přes kompilaci, ladění, ale také s tím, jak správně dokumentovat zdrojové kódy. Nedílnou součástí je pochopení principů práce s pamětí počítače a jak jsou v ní reprezentována data.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět uvádí posluchače do všech základnách problémů vývoje software pomocí procedurálního programování. Jsou probírána témata jednoduchých datových tupů, dynamické alokace paměti, ladění programů, práce se soubory, strukturované datové typy. Je také vysvětleno používání knihovních funkcí.

Povinná literatura:

STROUSTRUP, Bjarne. Programming: principles and practice using C++. Second edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0321-992789. VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++: kompletní průvodce. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. Knihovna programátora (Grada). ISBN 978-80-247-3917-5. HOLDEN, Daniel. Build Your Own Lisp, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 2014, ISBN 978-1501006623.

Doporučená literatura:

Kochan, Stephen, G. : Programming in C (3rd Edition) 3rd Edition, 2004, ISBN 978-0672326660. HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. Praha: [Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT], 2015. ISBN 978-80-7232-383-8. GRIFFITHS, David. Head First C, Shroff; First edition, 2012, ISBN 978-9350236925.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.