460-4030 – Systémová analýza a návrh (SAN)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-4030/01 2010/2011 2014/2015 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou specifikace požadavků, analýzy a návrhu softwarových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou tvorby modelů s využitím jazyka UML v klíčových fázích tvorby softwarového systému, kterými jsou specifikace požadavků, analýza a návrh. Předmět se zaměřuje na časovou posloupnost vytvoření jednotlivých modelů a na praxí ověřené vzory používané při tvorbě softwarových systémů.

Povinná literatura:

Aybuke Aurum, Claes Wohlin (Eds.): Engineering and Managing Software Requirements, ISBN-10: 3-540-25043-3 Charles S. Wasson: System Analysis, Design and Development, ISBN-10: 0-471-39333-9 Tom Pender: UML Bible, Wiley Publishing, ISBN: 0-7645-2604-9 Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, ISBN-10: 0201633612

Doporučená literatura:

Roger S. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach, ISBN-10: 0072496681 Aybuke Aurum, Claes Wohlin (Eds.): Engineering and Managing Software Requirements, ISBN-10: 3-540-25043-3 Charles S. Wasson: System Analysis, Design and Development, ISBN-10: 0-471-39333-9 Tom Pender: UML Bible, Wiley Publishing, ISBN: 0-7645-2604-9 Šešera, Ľ., Mičovský, A., Červeň, J.: Datové modelování v příkladech. Grada. ISBN 80-247-0049-2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Návrh programů pomocí vzorů, Grada Publishing, ISBN: 80-247-0302-5

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-4041 MSPS Metody specifikace programových systémů Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.