460-4041 – Metody specifikace programových systémů (MSPS)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-4041/01 2010/2011 2014/2015 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy jazyka UML a jeho rozšířením o formální jazyk OCL. Předmět se dále věnuje detailněji metodě specifikace softwaru pomocí případů užití. Poslední část je věnována pokročilejším návrhovým vzorům.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět detailně seznamuje studenty s jazykem UML (Unified Modeling Language) definující v současné době standard v oblasti tvorby software a s jazykem OCL (Object Constraint Language) používaným k účelu formální specifikace a verifikace objektově orientovaných systémů. V rámci předmětu se také studenti seznámí s celou řadou návrhových vzorů. V předmětu se očekávájí znalosti z předmětů Úvod do Softwarového Inženýrství.

Povinná literatura:

Rumbaugh, James et al. Object-Oriented Modeling and Design, Prentice Hall Inc. 1991 Booch, Grady: Object-Oriented Analysis and Design, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1994 Jacobson, I., Christerson, M., Jonsson, P., Overgaard, G.: Object Oriented Software Engineering, A Use Case Driven Approach, Addison-Wesley, 1994 UML Notation Guide version 1.1 by Rational Software * Microsoft * Hewlett-Packard * Oracle * Sterling Software * MCI Systemhouse * Unisys * ICON Computing * IntelliCorp * i-Logix * IBM * ObjecTime * Platinum Technology * Ptech * Taskon * Reich Technologies * Softeam Gamma,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J. Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994

Doporučená literatura:

Gamma,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J. Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.