460-4062 – Operační výzkum (OV )

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětudoc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-4062/01 2013/2014 2014/2015 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je naučit posluchače základním (deterministickým) metodám v dané oblasti, ale i metodám pokročilejším (např. stochastickým). V kurzu budou také prezentovány rozmanité prakticky zajímavé problémy, jako jsou například úlohy transportní, úlohy o alokaci zdrojů a úlohy o plánování (scheduling) a jejich řešení. Po absolvování kurzu budou posluchači umět různými metodami řešit úlohy z oblasti řízení výroby, plánování, logistiky, plánování tras atd. Důraz bude kladen také na získání praktické zkušenosti posluchačů s řešením úloh v dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Operační výzkum (OR) je disciplínou, která aplikuje pokročilé analytické metody k dosažení lepších rozhodnutí. Je rovněž známa pod názvy “management science” nebo “decision science”. Zahrnuje aplikaci matematických metod a informačních technologií při návrhu systémů tak, aby fungovaly co nejefektivněji, nebo aplikaci uvedených metod při rozhodování jak co nejlépe využít lidských, finančních nebo jiných zdrojů. Kurz se zabývá třemi různými aspekty operačního výzkumu, kterými jsou: 1. Simulace (ověřování přístupů s cílem jejich zlepšení); 2. Optimalizace (nalezení řešení, které je nejlepší nad množinou řešení, jejíž velikost je obtížně stanovitelná a jednotlivá řešení v ní obtížně porovnatelná); 3. Pravděpodobnostní/statistické vyhodnocení (měření rizika, dolování z dat k nalezení významných souvislostí, testování závěrů, vytváření spolehlivých předpovědí).

Povinná literatura:

1. Taha Hamdy (2010) Operations Research: An Introduction (9th Edition). ISBN-13: 978-0132555937 2. Winston Wayne (2003) Operations Research: Applications and Algorithms. ISBN-13: 978-0534380588 3. Pinedo M. (2012) Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. Springer. ISBN-13: 978-1461419860

Doporučená literatura:

1. Marlow W. Mathematics for Operations Research. Dover Publications. ISBN-13: 978-0486677231

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.