460-4080 – Analýza obrazu I (ANO I)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Odkaz na web
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-4080/01 2015/2016 4
460-4080/02 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět posluchače seznamuje se základy analýzy obrazu. Po absolvování předmětu posluchač porozumí principům vybraných metod segmentace a analýzy obrazu a bude je umět naimplementovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jsou probírána zejména tato témata: segmentace obrazů, detekce hran, oblastí a rohů, měření objektů pro příznakové rozpoznání, klasifikace pomocí diskriminačních funkcí, klasifikace s využitím neuronových sítí, rekonstrukce 3D scén, analýza obrazů proměnných v čase, sledování objektů. Předmět zahrnuje cvičení, kde jsou témata probírána prakticky formou realizace programů.

Povinná literatura:

1. Sojka, E., Gaura, J., Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, VŠB-TU Ostrava, 2011. 2. E. Sojka, Digitální zpracování a analýza obrazů, učební texty, VŠB-TU Ostrava, 2000 (ISBN 80-7078-746-5). 3. Gonzalez, R., C., Woods, R., E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, ISBN-10: 013168728X, ISBN-13: 978-0131687288, 2007.

Doporučená literatura:

1. Burger, W., Burge, M., J.: Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques, Springer, ISBN-10: 1848001908, ISBN-13: 978-1848001909, 2011 2. Brahmbhatt, S.: Practical OpenCV (Technology in Action), Apress, ISBN-10: 1430260793, ISBN-13: 978-1430260790, 2013 3. Petrou, M., Petrou, C.: Image Processing: The Fundamentals, Wiley, ISBN-10: 047074586X, ISBN-13: 978-0470745861, 2010

Doporučené doplňkové aktivity v rámci studijního programu

Praxe jako součást předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.