460-4129 – Zpracování obrazových dat v automobilech (ZODA)

Garantující katedraKatedra informatiky
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
460-4129/01 2019/2020 4
460-4129/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět posluchače seznámí s metodami digitálního zpracování a analýzy obrazu, které jsou používány v algoritmech používaných při autonomní jízdě. Po absolvování předmětu posluchač porozumí principům probraných metod a bude schopen je naimplementovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu budou probírána zejména tato témata: jasové a geometrické transformace obrazu, konvoluce obrazu, detekce hran, rohů a jiných význačných bodů v obrazech, příznakové rozpoznání a základní klasifikační algoritmy, metody segmentace obrazu, rekonstrukce scény z více obrazů, zpracování hloubkových dat.

Povinná literatura:

1. Sojka, E., Gaura, J., Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, VŠB-TU Ostrava, 2011 2. Sojka, E.: Digitální zpracování a analýza obrazů, učební texty, VŠB-TU Ostrava, 2000 (ISBN 80-7078-746-5) 3. Gonzalez, R., C., Woods, R., E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, ISBN-10: 013168728X, ISBN-13: 978-0131687288, 2007

Doporučená literatura:

1. Burger, W., Burge, M., J.: Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques, Springer, ISBN-10: 1848001908, ISBN-13: 978-1848001909, 2011 2. Petrou, M., Petrou, C.: Image Processing: The Fundamentals, Wiley, ISBN-10: 047074586X, ISBN-13: 978-0470745861, 2010 3. Brahmbhatt, S.: Practical OpenCV (Technology in Action), Apress, ISBN-10: 1430260793, ISBN-13: 978-1430260790, 2013

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.