470-2210 – Numerická lineární algebra 1 (NLA1)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuIng. Michal Merta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2210/01 2019/2020 6
470-2210/02 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Lineární algebra je v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerická lineární algebra 1 bude student schopen klasifikovat úlohy lineární algebry a bude umět vybrat vhodný algoritmus jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Lineární algebra je jeden ze základních prostředků formulace technických problémů a jejich efektivního řešení. V tomto předmětu se věnujeme numerickým metodám a jejich efektivní implementaci.

Povinná literatura:

- J.D. Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý - Analysis of Methods for Matrix Computations. Basic Methods. Matfyzpress Prague, 2012.

Doporučená literatura:

- Z. Dostál, V. Vondrák - Lineární algebra. Skripta VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz, 2012

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.