480-2086 – Fyzika pevných látek (FPL)

Garantující katedraKatedra fyziky
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
480-2086/01 2018/2019 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a porovnat základní typy krystalových struktur a vazeb Porovnat a ilustrovat použití základních difrakčních metod Charakterizovat a kategorizovat poruchy krystalové mříže Diskutovat a interpretovat elastickou a plastickou deformaci krystalů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na znalosti studenta z matematiky, základního kurzu fyziky a přednášky Struktura a vlastnosti látek. Cílem přednášky je, aby se posluchač seznámil s vybranými fundamentálními pojmy a osvojil si základní fyzikální přístupy především ze struktury pevných látek a vytvořil si tak dobrý fyzikální základ pro navazující technické přednášky zvláště z kovů a nekovů. Vzhledem k cíli a časovému zařazení není k výkladu použito matematického aparátu kvantové mechaniky a statistiky.

Povinná literatura:

1) Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975, (1. vydání) 2) Kittel, Ch. : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985 Cambridge 1996. ISBN 0 521 55092 0

Doporučená literatura:

Kratochvíl, P. - Lukáč, P. - Sprušil, B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL - Alfa, Praha 1984

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.