480-2410 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraKatedra fyziky
Garant předmětuprof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
480-2410/01 2018/2019 5
480-2410/02 2018/2019 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přednáška je první částí základního kurzu fyziky, poskytujícího přehled klíčových fyzikálních poznatků o tělesech, částicích, polích a jejich vzájemném působení, s důrazem na porozumění základním principům a metodám řešení problémů. Tato část zahrnuje mechaniku tuhých těles, kmity, vlny a základy teorie fyzikálního pole. Teoretické cvičení se tematicky shoduje s přednáškou a je zaměřeno na rozvíjení schopnosti aplikace teoretických znalostí na konkrétní problémy. Na praktickém cvičení se studenti seznámí s jednoduchými měřicími metodami a základy zpracování měření. Úlohy jsou voleny tak, aby jejich zpracování přispělo k pochopení jevů probíraných v teoretické části kurzu Fyziky I.

Povinná literatura:

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000 Novotný I., Pištora J.: Fyzika I pro posluchače FEI VŠB TUO, VŠB 2000 Trojková J., Ciprian D.: Sbírka úloh z fyziky I., VŠB-TU Ostrava 2007 Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997

Doporučená literatura:

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2 Alfa, Bratislava 1990 Main I. G.: Kmity a vlny ve fyzice, Academia Praha 1990 Trojková J., Preliminary Course in Physics (CV500 701H/1104) Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: The Feynman lectures on physics, Vol. 1., Addison-Wesley 1966

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.