480-8671 – Fyzika a chemie pevných látek (FCHPL)

Garantující katedraKatedra fyziky
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
480-8671/01 2018/2019 2020/2021 6
480-8671/02 2018/2019 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a porovnat základní typy krystalových struktur a vazeb Demonstrovat základní tepelné vlastnosti krystalů Diskutovat a interpretovat elastickou a plastickou deformaci krystalů Klasifikovat jednoduché typy slitin a jejich uspořádání Charakterizovat základní pojmy z termodynamiky krystalů – fázová rovnováha a fázové diagramy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky a chemie. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a metodami ve fyzice a chemii pevných látek především v oblasti krystalové struktury s důrazem na aplikace v materiálovém inženýrství.

Povinná literatura:

BEISER, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975, (1. vydání); KITTEL, CH. : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985;

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, P., LUKÁČ, P., SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL - Alfa, Praha 1984;

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.