516-0212 – Fyzika (FYZ)

Garantující katedraInstitut fyziky
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
516-0212/01 1999/2000 2011/2012 6
516-0212/02 2011/2012 2015/2016 6
516-0212/03 2012/2013 2015/2016 5
516-0212/04 2012/2013 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevyAplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí středoškolské znalosti ze všech oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu navazujících odborných předmětů. Kurz Fyziky využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. D o p o r u č e n í : Absolvovat kurz Základy fyziky, který opakuje středoškolskou látku. Kurz je v nabídce oddělení 928 Regionální centrum celoživotního vzdělávání a je veden distančním způsobem.

Povinná literatura:

J.Kopečný, M.Kopečná, J.Trojková: Základy fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003 J.Kopečný: Pracovní sešity, VŠB-TU Ostrava, http://rccv.vsb.cz , Ostrava 2005 J.Kopečný, K.Barčová, D.Jandačka, E.Janurová, M.Kopečná, R.Uhlář: Sbírka příkladů z fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2004 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika - Termodynamika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 3 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 4 – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 5 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000

Doporučená literatura:

Další studijní materiály jsou studentům k dispozici po přihlášení do systému Moodle na adrese: lms.vsb.cz

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.