516-0411 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraInstitut fyziky
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
516-0411/01 1999/2000 2015/2016 2
516-0411/02 2007/2008 2007/2008 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem seminářů je upevnění a doplnění základních fyzikálních poznatků ze střední školy, seznámení s metodami řešení problémů pomocí zjednodušených modelů; ujasnění role příčiny a následku ve fyzikálních dějích, využití zákonů zachování při řešení úloh. Kurz seznamuje studenty také s nejnutnějším matematickým aparátem, potřebným pro zvládnutí navazujícího bakalářského kurzu fyziky, s důrazem na schopnost jeho použití.

Povinná literatura:

Trojková J.: Základy fyziky, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1527-5; Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, Praha 1998, ISBN 80-7196-116-7;

Doporučená literatura:

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium Brno, ISBN: 80-214-1868-0;

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.