516-0612 – Fyzika II (FYII)

Garantující katedraInstitut fyziky
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
516-0612/01 2003/2004 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o fyzikálních zákonitostech a zvládnout základní poznatky z fyziky pro potřeby potřebných pro bakalářské studium technické vysoké školy. Fyzika II. navazuje na Fyziku I a zahrnuje tyto oblasti: elektřinu a magnetismus, kmity, optiku, základy kvantové teorie a teorie relativity.

Povinná literatura:

Prakticky jakákoliv celostátní učebnice určená pro vysoké školy technického zaměření, popř. i skriptum základní kurzu fyziky takové školy! Webové stránky Institutu fyziky: http://if.vsb.cz/ studium FMMI K. Kapoun, P. Wyslych : Fyzika I. pro hutnické studijní obory, skriptum VŠB, Ostrava, 1990. Z. Horák, F. Krupka : Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981. V. Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku 1960- nejméně 4 vydání R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Doporučená literatura:

J. Krempaský : Fyzika, ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1982. L. D. Landau , Krivogorodskij : Fyzika pre všetkých I. Telesa, ALFA Bratislava, 1980. L. D. Landau , Krivogoorodskij : Fyzika pre všetkých II. Molekuly, ALFA Bratislava. 1980.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
516-0611 FYI Fyzika I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.