516-0711 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraInstitut fyziky
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
516-0711/01 1999/2000 2008/2009 1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Cílem studia je upevnění základních znalostí fyziky všech studentů a jejich sjednocení na společnou úroveň potřebnou pro studium technické vysoké školy. Základy fyziky jsou přehledem základních fyzikálních zákonitostí od mechaniky hmotného bodu až po základ teorie elektromagnetického pole.

Povinná literatura:

1) Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, SPN Praha, 1991, 2) Přehled středoškolského studia, II. Soubor – Fyzika, kolektiv autorů pod vedením dr. Peškové a prof. Kropáčkové, ORFEUS Praha, 1992. 3) Fojtek A., Foukal J., Mádr V., Wyslych P.: Fyzika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1993. 4) Fojtek A., Foukal J., Mádr V., Wyslych P.: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2000.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.