516-0717 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraInstitut fyziky
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
516-0717/01 2007/2008 2012/2013 1
516-0717/02 2013/2014 2015/2016 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky z oblasti mechaniky a termodynamiky Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem studia je upevnění základních znalostí fyziky všech studentů a jejich sjednocení na společnou úroveň potřebnou pro studium technické vysoké školy. Fyzika I. je přehledem základních fyzikálních zákonitostí od mechaniky hmotného bodu až po termodynamiku.

Povinná literatura:

Pracovní sešity dostupné na http://rccv.vsb.cz/studium/fast/fast.htm – Pracovní sešit 1: Mechanika - Pracovní sešit 2: Tekutiny a nauka o teple Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, SPN Praha, 1991, Odmaturuj z fyziky Rok vydání: 2006, Vydal: Didaktis – Brno, ISBN: 80-7358-058-6

Doporučená literatura:

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika, Termodynamika Barčová, K., Foukal, J.: Bakalářská fyzika (pracovní texty k přednáškám pro studenty bakalářského studia FBI), 1. vyd. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005 - 239 s.: il. ISBN 80-86634-45-0 (brož.) Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF - 2. vyd. - Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2011 - 192 s.: il. ISBN 978-80-248-2382-9 (brož.) Trojková J.: Základy fyziky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007 Trojková J., Ciprian D.: Sbírka úloh z fyziky I, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.