516-2612 – Fyzika I (F1)

Garantující katedraInstitut fyziky
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
516-2612/01 2014/2015 2017/2018 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se se základními fyzikálními zákony, poznatky, pojmy, veličinami a jednotkami (podle osnovy předmětu)jako základ pro odborné předměty. Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o fyzikálních zákonitostech a zvládnout základní poznatky z fyziky pro potřeby bakalářské formy studia technické vysoké školy. Fyzika I. se zabývá především základy mechaniky tuhých těles a ideálních kapalin a dále termodynamikou ideálních plynů. V poslední části jsou úvodní informace o fyzikálních polích a je uveden stručný popis gravitačního a elektrostatického pole.

Povinná literatura:

Webové stránky Institutu fyziky: http://if.vsb.cz - aktuální studijní materiály. Z. Horák, F. Krupka : Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981. V. Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku 1960 - nejméně 4 vydání R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Doporučená literatura:

1. K. Kapoun, P. Wyslych : Fyzika I. pro hutnické studijní obory, skriptum VŠB, Ostrava, 1990. 2. J. Krempaský : Fyzika, ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1982. 3. L. D. Landau , Krivogorodskij : Fyzika pre všetkých I. Telesa, ALFA Bratislava, 1980. 4. L. D. Landau , Krivogoorodskij : Fyzika pre všetkých II. Molekuly, ALFA Bratislava. 1980. 5. V. Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku 1960 - nejméně 4 vydání 6. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.