541-0005 – Užitá geofyzika (UGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0005/01 2005/2006 6
541-0005/02 2009/2010 6
541-0005/03 2016/2017 2017/2018 7
541-0005/04 2016/2017 6
541-0005/05 2019/2020 4
541-0005/06 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření. Znalostiprokazované při ukončení předmětu jsou: odevzdání vypracování zadaných programů z jednotlivých cvičení a zpracování seminární práce (přednášky z vybraného tématu). Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Užitá geofyzika navazuje na předmět Geofyzika v bakalářském studiu. Rozšiřuje základní znalosti vybraných geofyzikálních metod, zejména geoelektrických (metoda odporového profilování, vertikálního elektrického sondování, odporové tomografie a georadaru) a seismických (metoda přímých, odražených a lomených vln, metoda seismoakustická). Spolu s metodami gravimetrickými, radionuklidovými, magnetickými a termickými a vybranými karotážními metodami pak jsou studenti seznamováni s vhodnými komplexy geofyzikálních metod používanými při řešení konkrétních úkolů v inženýrské geologii, hydrogeologii, ložiskovém průzkumu a ekologii. Student zvládne zpracování dat a interpretaci měření.

Povinná literatura:

GRUNTORÁD, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. VOGELSANG,D.: Environmental Geophysics. A Practical Guide. Springer-Verlag, 1995.

Doporučená literatura:

KAROUS, M.; Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s. Gruntorád, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. LOWRIE, W. (1997): Fundamentals of Geophysics. Cambridge Univ. Pr., 560 pages.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.