541-0046 – Mineralogie a krystalografie (MKST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0046/00 1999/2000 1999/2000
541-0046/01 1999/2000 2005/2006 0
541-0046/02 1999/2000 2009/2010 5
541-0046/03 1999/2000 2010/2011 3
541-0046/04 2009/2010 2010/2011 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s minerály, které se používají jako vstupní surovina v průmyslu nebo vznikají během technologického procesu a pochopení vlastnosti struktuzr z hlediska jejich možné modifikace a následného využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmětem zájmu jsou krystalické látky. Jejich morfologie, vnitřní struktura, vzájemné zákonitosti. Krystalová symetrie, krystalové soustavy. Chemická krystalografie, geometrický a chemický faktor. Chemické vazby a jejich vztah k fyzikálním vlastnostem. Objasnění pojmů izomorfie a polymorfie. Makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálních fází. Optické vlastnosti a jejich identifikace pomoci mikroskopie v polarizovaném světle.Systematická mineralogie, klasifikační principy. Systematický přehled základních (nejznámějších) minerálních fází prvků sulfidů, hologenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů a silikátů.Genetická mineralogie, hlavní paragenetické zákonitosti, sukcese. Význam minerálních fází pro životní prostředí. Perspektivní rudné suroviny. Průmyslové minerály. Biomineralogie. Minerály v odpadech a výrobcích.

Povinná literatura:

Matýsek D., Machek P., Raclavská K, Raclavská H. (2006): Mineralogická krystalografie. (2.doplněné vydání). Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Matýsek D., Raclavská H., Machek P. (2000): Mineralogická krystalografie. Učební texty pro HGF a FMMI, ISBN 80-70178-784-8 (2. vydání 2005). Raclavská H., Matýsek D. (2005): Atlas minerálů. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Zamarský V., Raclavská H., Matýsek D. (2007): Mineralogie. Učební texty pro FMMI. K dispozici na stránkách geologie.vsb.cz/raclavska Zamarský V., Raclavská H. Matýsek D. (2008). Mineralogie. Učební texty pro FMMI.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.