544-0001 – Základy geodézie (ZG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictví
Garant předmětudoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
544-0001/01 1999/2000 2014/2015 4
544-0001/02 2003/2004 2014/2015 4
544-0001/03 2005/2006 2014/2015 4
544-0001/04 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základními metodami výpočtu polohy bodu v rovinných souřadnicových systémech a geodetickými základy ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Úvodem je řešena problematika tvaru a rozměru Země a jejích náhradních referenčních ploch (geoid, sféroid, obecný a referenční elipsoid). Následně jsou studenti seznámeni s geodetickými základy ČR (polohovými a výškovými) a s tím souvisejícími souřadnicovými a výškovými systémy používanými v ČR včetně současných systémů prostorových (WGS-84, ETRS89). Důležitou částí jsou řešené souřadnicové výpočty, které patří k prvotním základům v předmětu Geodézie.

Povinná literatura:

Ratiborský, J. : Geodézie,skripta ČVUT, Praha 1995 Vitásek, J. Nevosád, Z. : Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 Hauf, M. a kol. : Geodézie ( technický průvodce ), SNTL Praha 1989 Schenk, J. Geodézie ve stavebnictví, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB , Ostrava 1992

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.