544-0001 – Základy geodézie (ZG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictví
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
544-0001/01 1999/2000 2014/2015 4
544-0001/02 2003/2004 2014/2015 4
544-0001/03 2005/2006 2014/2015 4
544-0001/04 2014/2015 5
544-0001/05 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základními metodami výpočtu polohy bodu v rovinných souřadnicových systémech a geodetickými základy ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Úvodem je řešena problematika tvaru a rozměru Země a jejích náhradních referenčních ploch (geoid, sféroid, obecný a referenční elipsoid). Následně jsou studenti seznámeni s geodetickými základy ČR (polohovými a výškovými) a s tím souvisejícími souřadnicovými a výškovými systémy používanými v ČR včetně současných systémů prostorových (WGS-84, ETRS89). Důležitou částí jsou řešené souřadnicové výpočty, které patří k prvotním základům určení polohy bodu na zemském povrchu.

Povinná literatura:

ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. STAŇKOVÁ, Hana a Pavel ČERNOTA. A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic. Geodesy and Cartography. 2010, 36(3), 103-112. DOI: 10.3846/gc.2010.17. ISSN 2029-6991. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/gc.2010.17 WHYTE, W.; PAUL R.: Basic Surveying, 4 th. edition, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997

Doporučená literatura:

ROY, S. K.: Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004 RATIBORSKÝ, Jan. Geodézie 10. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2000, 234 s. ISBN 978-80-01-03332-6. VITÁSEK, J. NEVOSÁD, Z.: Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 DORDOVÁ, Hana. Cvičení z geodézie pro stavební obory. Brno: CERM, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1864-8.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.