544-0073 – Geodézie II (G II)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictví
Garant předmětudoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
544-0073/01 1990/1991 2005/2006 4
544-0073/02 2002/2003 2005/2006 6
544-0073/03 2002/2003 2005/2006 6
544-0073/04 1999/2000 8
544-0073/05 2020/2021 6
544-0073/06 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou seznámeni a získají zkušenosti s principy podrobného mapování terénu a budování polohových a výškových bodových polí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět Geodézie II je korekvizitou předmětu Geodézie I a věnuje se teorii výšek, principy a metodami určování výšek, metodami měření polohopisu a výškopisu, výpočty ploch a objemů, technoligíí Globálních navigačních satelitních systému (GNSS) a transformaci rovinných a prostorových souřadnic.

Povinná literatura:

NEVOSÁD, Zdeněk, František SOUKUP a Josef VITÁSEK. Geodézie II. Brno: VUTIUM, 1999, 107 s. ISBN 80-214-1475-8. JEŽKO, Ján, Štefan SOKOL a Pavel VYBÍRAL. Geodézia II: Elektronické meranie dĺžok. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005. Edícia skrípt. ISBN 80-227-2194-8. ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Josef WEIGEL a Jan FIXEL. Základy GPS a jeho praktické aplikace. Brno: CERM, 1995, 123 s. ISBN 80-214-0620-8. RÜEGER JEAN M. Electronic Distance Measurement: An Introduction. 3rd totally rev. ed. Berlin: Springer, 1990. ISBN 978-3-642-97196-9.

Doporučená literatura:

ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. RATIBORSKÝ, Jan. Geodézie 1 (Polohopis). Dotisk. Praha: ČVUT, 1997, 136 s. ISBN 80-010-1269-7. BLAŽEK, Radim. Geodézie 30. Výškopis. Praha: ČVUT, 1997, 93 s. ISBN 80-010-1598-X. TORGE, Wolfgang a Jürgen MÜLLER. Geodesy. 4th ed. Boston: De Gruyter, c2012. ISBN 978-3110207187.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
544-0072 G I Geodézie I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.