546-0437 – Minerální biotechnologie I (MB I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
546-0437/01 2006/2007 2011/2012 6
546-0437/02 2009/2010 5
546-0437/03 2006/2007 2006/2007 6
546-0437/04 2018/2019 5
546-0437/05 2019/2020 5
546-0437/06 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti minerálních biotechnologií se zaměřením na biotechnologické procesy při úpravě sulfidických rud a uhelné hmoty. Zvláštní pozornost je věnována průběhu environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací, bioloužení a mikroorganismům používaných k bioloužení, kde studenti porozumí dané problematice. Studenti budou schopni pracovat se získanými informacemi a budou moci je porovnávat s praxí. Ve cvičení budou schopni aplikovat své vědomosti a zhodnotit v praktických cvičeních. Nově nabyté znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět „Minerální biotechnologie I“ je orientován na úvodní informaci o využití a aplikaci minerálních biotechnologií ve výzkumu, ale také v provozní praxi. Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií, zejména na procesy sufidických rud a uhelné moty. Jednotlivé přednášky jsou věnovány environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, všeobecné charakteristice mikrobiálních metabolismů jednotlivých mikroorganismů. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud.

Povinná literatura:

FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Alena SOCHORKOVÁ, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2008. ISBN 9788024817019. FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ(Janáková). Environmentální biotechnologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2004. ISBN 8024807009. KUŠNIEROVÁ, Mária a Peter FEČKO. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave sulfidických ložísk. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0023-3. CHAMY, Rolando, Francisca ROSENKRANZ a Lorena SOLER, ed. Biodegradation and Bioremediation of Polluted Systems - New Advances and Technologies [online]. InTech, 2015. ISBN 978-953-51-2238-8.

Doporučená literatura:

KADUKOVÁ, Jana a Edita VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnológie III: biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0244-9. AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008. ISBN 978-80-7080-676-0 ČERNÍK, Miroslav. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-767-5 KüCK, Ulrich FRANKENBERG-DINKEL, Nicole. Biotechnology. De Gruyter, 2015.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.