546-0510 – Úvod do biologie a ekologie (UdBioEko)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
546-0510/01 2008/2009 2009/2010 3
546-0510/02 2009/2010 2019/2020 3
546-0510/03 2015/2016 5
546-0510/05 2019/2020 5
546-0510/06 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá ucelený přehled základních informací o živé hmotě, jejím složení, struktuře a funkcích na jednotlivých hierarchických úrovních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

V rámci předmětu Úvod do biologie a ekologie se studenti seznámí se vznikem života na Zemi, základní jednotkou života – buňkou, vznikem druhů a druhovou diverzitou,dále s integrací druhů do populací, ekologií žijících společenstev, dynamikou ekosystému a s globálními problémy životního prostředí.

Povinná literatura:

JERSÁKOVÁ, J., K. KINDLMANN a R. B. PRIMACK. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011. 472 s. ISBN:978-80-7367-595-0 ROSYPAL, S. Nový přehled biologie. Scientia, 2003. 796 s. ISBN: 80-86960-23-4 SOUTHWOOD, T. R. E. a P. A. HENDERSON. Ecological Methods. Wiley-Blackwell, 2000. 575 s. ISBN 10: 0632054778 TOWNSEND, C. R., M. BEGON a J. L. HARPER. Základy ekologie. Olomouc: UP Olomouc, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1

Doporučená literatura:

DYKYJOVÁ, D. a kol. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s. LELLÁK, J., a F. KUBÍČEK. Hydrobiologie. Praha: Univerzita Karlova, 1991, 257 s. ISBN 80-7066-530-0 MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0128-X SPELLERBERG, I. F. Monitorování ekologických změn. Brno : EkoCentrum: Brno, 1995. 187 s. ISBN 80-901855-2-5

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.