548-0042 – Multimediální systémy (MMS)

Garantující katedraKatedra geoinformatiky
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
548-0042/01 2002/2003 2007/2008
548-0042/02 2003/2004 2006/2007
548-0042/03 2004/2005 2006/2007
548-0042/04 2004/2005 2022/2023 5
548-0042/05 1999/2000 2008/2009 5
548-0042/06 2016/2017 2021/2022 5
548-0042/07 2021/2022 2
548-0042/08 2021/2022 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu jsou studenti schopni rozumět základním krokům ve vývoji multimediálního systému a samostatně vytvořit jednoduchý multimediální systém využívající různé způsoby sdělení informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu korektních multimediálních prezentací. Studenti se naučí pořizovat a upravovat digitální fotografii, video, audio, vytvářet rastrovou a vektorovou 2d grafiku, či základům typografie.

Povinná literatura:

RŮŽIČKA, J. Multimediální systémy, Distanční text, VŠB-TUO, 2006. BENEŠ, B., SOCHOR, J., FELKEL, P., ŽÁRA, J. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005, 624 s. DANHNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev. Computer Press, Brno, 2012, ISBN: 978-80-251-3785-7, 352 s. BHATNAGER, G., MEHTA, S., MITRA, S. Introduction to multimedia systems. Academic Press, 2020, ISBN: 0-12-500452-4, 207 s.

Doporučená literatura:

HOLSINGER, E. Jak pracují multimédia. UNIS Publishing, 1995. MARTÍNEK, Z. Počítačová typografie srozumitelně … s Wordem. Nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1996. PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. Institut digitální fotografie, 2006, ISBN: 978-80-903210-8-3, 288 s. KELBY, S. The Digital Photography Book: Part , 2. vydání. Peachpit Press, 2013, ISBN-10: 9780321934949, 256 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.