615-0803 – Organická analýza (OA)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiálu
Garant předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
615-0803/01 2004/2005 2013/2014 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s instrumentálními metodami v organické analýze. Hlavní pozornost je věnována separačním a spektrálním metodám a jejich užití při analýze organických látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je nadstavbou předmětu Anorganická analýza v oblasti popisu struktury organických látek, jak z hlediska teoretického, tak i praktického (prohloubení spektrálních a separačních metod instrumentální strukturní analýzy). Částečně je také věnován klasické organické analýze funkčních skupin a jejich reakcím.

Povinná literatura:

[1] Praus, P., Dombek V., Klika Z. Základy analytické chemie VŠB-TUO, Ostrava, 2001, 110 s. [2] Stránský, Z. a kol. Analýza organických sloučenin UP, Olomouc,1981. 235 s. [3] Holzbecher, Z., Churáček J.a kol. Analytická chemie SNTL, Praha 1987, 664 s. [4] Zýka, J. a kol. Analytická příručka 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. [5] Kalous, V. a kol. Metody chemického výzkumu SNTL Alfa, Praha 1987. 431s. [6] Böhm, S., Smrčková-Voltrová S. Strukturní analýza organických látek Skripta, VŠCHT Praha, Praha, 1995.

Doporučená literatura:

[1] Churáček, J. a kol. Analytická separace látek SNTL, Praha, 1990, 384 s. [2] Kalous, V. Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul SNTL, Praha, 1983, 152 s.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
9360-0001 AA Anorganická analýza Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.