616-0402 – Nakládání s odpady (NsO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmyslu
Garant předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
616-0402/01 2004/2005 2019/2020 3
616-0402/02 2004/2005 2019/2020 6
616-0402/03 2010/2011 2019/2020 5
616-0402/04 2010/2011 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní požadavky kladené platnou legislativou v dané oblasti - student bude znát základní povinnosti původců odpadů - student bude znát zdroje odpadů z výrobní a spotřební sféry - student bude umět analyzovat vzorky odpaů na základní fyzikálné a termochenické vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství, jako jsou zdroje odpadů, druhy odpadů a možnosti snižování jejich množství, právní úprava v odpadovém hospodářství. Pozornost je věnována rovněž způsobům odstraňování odpadů a metodám jejich zneškodňování.

Povinná literatura:

1. Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí. ES VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1994. 2. Kuraš M., a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. ČEÚ Praha 1994. 3. Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů. Skripta VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997. 4. Platná legislativa k problematice odpadového hospodářství.

Doporučená literatura:

1. Tölgyessy J., Piatrik M.: Odpad - surovina budúcnosti. Obzor Bratislava 1984.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-0413 OŽP Ochrana životního prostředí Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.