616-0413 – Ochrana životního prostředí (OŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmyslu
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
616-0413/01 2004/2005 2019/2020 4
616-0413/02 2004/2005 2019/2020 4
616-0413/03 2004/2005 2019/2020 5
616-0413/04 2004/2005 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student získá všeobecnou informaci o problematice životního prostředí a zejména procesů lidské činnosti vedoucí k jeho znečišťování - student bude umět formulovat základní problémy spojené s ochranou životního prostředí - na příkladech různých teoretických a praktických poznatků bude umět demonstrovat možné procesní postupy vedoucí k minimalizaci negativních vlivů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Je úvodním předmětem pro studium a aplikaci této problematiky v dalším studiu v navazujících odborných technických předmětech.

Povinná literatura:

/1/Herčík, M: Ochrana životního prostředí a legislativa. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2004. /2/Herčík, M. - Lapčík, V. – Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí (pro inženýrské studium). Skripta VŠB-TUO, Ostrava 1994. /3/Duvigneavd,P.: Ekologická syntéza.Praha,Academia 1988. /4/Smolík,D.-Kincl,M.-Krpeň,V.: Úvod do studia ekotechniky.VŠB Ostrava 1992.

Doporučená literatura:

Duvigneavd,P.: Ekologická syntéza.Praha,Academia 1988.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.