616-0425 – Meteorologie 1 (MT1)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
616-0425/01 2007/2008 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z meteorologie - student bude umět použít své získané znalosti v praxi pro hodnocení stavu a předpovědí počasí na úrovni znalostí potřebných pro kvalifikaci soukromého pilota - student bude umět prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti z oblasti meteorologie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámi s atmosférou Země a procesy při ohřevu zemského povrchu a troposféry slunečním zářením. Naučí se vztahům mezi ohřevem troposféry, horizontálními změnami tlakového pole, vznikem proudění a všeobecnou cirkulací atmosféry. Seznámí se s příčinou a průběhem klimatických cyklů na Zemi a v oblastech mírného pásma. Seznámí se se stabilitou atmosféry a jejím dopadem na rozptyl znečišťujích látek v ovzduší. Na závěr poznají druhy vzduchových hmot a jejich střídání v mírném pásmu Evropy, fronty a jeich vlivy na změny kvality ovzduší. Po poznání základů meteorologie a klimatologie budou seznámeni s emisně - imisními vztahy v průmyslové oblasti Ostravska a s legislativními podklady a možnostmi zlepšení a udržení kvality ovzduší.

Povinná literatura:

1. Seifert V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987 2. Dvořák P.: Atlas oblaků.Svět křídel, 2007

Doporučená literatura:

3. Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982 4. Obroučka K.:Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.