617-0001 – Chemie (CH)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0001/00 1997/1998 1997/1998
617-0001/01 1980/1981 2009/2010 7
617-0001/02 1980/1981 2009/2010 4
617-0001/03 1980/1981 2009/2010 4
617-0001/04 1980/1981 2009/2010 6
617-0001/05 1980/1981 2009/2010 7
617-0001/06 1980/1981 2009/2010 8
617-0001/07 1999/2000 2009/2010 6
617-0001/08 1999/2000 2009/2010 6
617-0001/09 1999/2000 2009/2010 5
617-0001/10 2003/2004 2020/2021 9
617-0001/11 2002/2003 6
617-0001/12 2005/2006 2020/2021 8
617-0001/13 2005/2006 2015/2016 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností. Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úvod. Hmota a její vlastnosti. Stavba látek a jejich klasifikace.Základní chemické pojmy.Skupenské stavy látek. Stavba atomu, atomové jádro.Elektronový obal.Chemická vazba. Energetické změny při chemických reakcích. Disperzní soustavy. Rychlost chemických reakcí. Chemická rovnováha. Elektrolytická disociace. Oxidačně redukční reakce. Elektrolytické procesy. Periodická soustava prvků. Vodík, kyslík, voda, vzduch. Prvky 18.-15.skupiny. Prvky 14.skupiny. Chemie uhlíku. Křemík a jeho sloučeniny. Prvky 13.,2. a 1.skupiny. Přechodné kovy - charakteristika, způsoby výrob. Vybrané prvky 3.až 12.skupiny. Lanthanidy, aktinidy.

Povinná literatura:

Kostura Bruno, Gregorová Miloslava. Základy chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0565-0 Tržil Jan, Ullrych Jaroslav, Slovák Václav. Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0491-3.

Doporučená literatura:

Leško Juraj, Tržil Jan, Ullrych Jaroslav. Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2397-3 Leško Juraj, Tržil Jan, Štarha Roman. Anorganická chemie, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2398-0

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.