617-0310 – Chemie I. (CH-I.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0310/01 2005/2006 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Chemie a její význam. Chemie a životní prostředí. Hmota, její vlastnosti a struktura.Základní chemické pojmy. Chemické vzorce a rovnice. Stavba atomu. Atomové jádro, elektronový obal. Chemická vazba. Mezimolekulární síly. Vlastnosti látek, skupenské stavy a přeměny. Složení soustav.Roztoky. Zákonitosti průběhu chemických reakcí. Rychlost reakce, chemická rovnováha. Roztoky elektrolytů. Elektrolytická disociace. Exponent pH. Oxidačně-redukční reakce.Elektrochemické procesy. Galvanické články. Elektrolýza.

Povinná literatura:

Leško J., Tržil J., Ullrych J.,: Obecná chemie. Skripta VŠB-TU 1998. Ullrych J., Tržil J.: Chemie pro horníky I. Skripta VŠB 1985. Tržil J., Ullrych J., Slovák V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU 1994.

Doporučená literatura:

http://rccv.vsb.cz/itutor

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.