617-0311 – Chemie II. (CH-II.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0311/01 2005/2006 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Periodicita vlastností prvků. Periodická soustava prvků. Obecné vlastnosti nekovů a jejich sloučenin. Vodík, kyslík,vzduch. Voda, vlastnosti, úprava. Prvky 18.-15.skupiny.Prvky 14.skupiny.Chemie uhlíku.Uhlí, ropa, zemní plyn. Pohonné látky.Křemičitany.Chemické vlastnosti a příprava kovových prvků.Prvky 13.,2. a 1.skupiny.Prvky 3.až 12.skupiny. Makromolekulární látky. Výbušniny.

Povinná literatura:

Ullrych J., Tržil J.: Chemie pro horníky II. Skripta VŠB 1990. Leško J., Tržil J., Štarha R..,: Anorganická chemie. Skripta VŠB-TU 2000. Tržil J., Ullrych J., Slovák V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU 1994.

Doporučená literatura:

http://rccv.vsb.cz/itutor

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0310 CH-I. Chemie I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.