617-0402 – Chemie I. (CH-I.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0402/01 2004/2005 2015/2016 7
617-0402/02 2011/2012 2020/2021 9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky.Aplikovat znalosti z obecné chemie. Uvědomit si vzájemné propojení těchto pojmů, hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod do obecné chemie. Struktura elektronového obalu, periodická soustava prvků a chemická vazba. Chemická kinetika, rovnováha a energetické změny při chemických reakcích. Acido – bazické a oxidačně redukční reakce. Základy elektrochemie.

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6. TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8. CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.

Doporučená literatura:

rccv.vsb.cz/itutor GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9. http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.