617-0406 – Základy procesního inženýrství (ZPI)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0406/01 2004/2005 2012/2013 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Soustavně je procvičováno látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrském modelování. Tři hlavní třídy probíraných procesů jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace, sušení, adsorpce). Krátce je uvedena problematika chemických reaktorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět ukazuje jak se dají procesy v průmyslu i v přírodě kvantitativně popsat a jak využít těchto poznatků při návrhu aparátů. Rozvíjejí se kvalitativní poznatky anorganické a organické technologie, proudění a sdílení tepla, bezpodmínečně nutné jsou dobré znalosti fyziky, fyzikální chemie a ovládání matematiky. Soustavně je procvičováno látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrském modelování. Tři hlavní třídy probíraných procesů jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace, sušení, adsorpce). Krátce je uvedena problematika chemických reaktorů.

Povinná literatura:

1) WICHTERLE K., Základy procesního inženýrství. http://homen.vsb.cz/~wih15/ProcIng/ 2) ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. 3) Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010 4) MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. 5) HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura:

DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inženierstvo I, II. Malé centrum Bratislava, 2000 MÍKA, V. Základy chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0402 CH-I. Chemie I. Doporučená
617-0403 CH-II. Chemie II. Doporučená
619-0401 TTP Teorie technologických procesů Doporučená
619-0402 FCH Fyzikální chemie Doporučená
714-0665 M I Matematika I Doporučená
714-0666 M II Matematika II Doporučená
714-0667 M III Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.