617-0822 – Makromolekulární chemie (MCH)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0822/01 2004/2005 2010/2011 4
617-0822/02 2010/2011 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důraz je kladen na osvětlení vztahu mezi strukturou, základní reaktivitou organických látek a aplikaci poznatků z organické chemie v oblasti výroby, vlastností a využití polymerních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V rámci předmětu Makromolekulární chemie je v sedmi přednáškách probírána struktura a reaktivita uhlovodíků a jejich funkčních derivátů (halogenderivátů, dusíkatých derivátů, sirných derivátů a kyslíkatých derivátů). V dalších sedmi přednáškách jsou probírány vlastnosti polymerních materiálů (přírodních a syntetických), výroba syntetických polymerů, jejich charakterizace, vlastnosti a využití v průmyslu.

Povinná literatura:

1)McMurry J.: Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007 ISBN 978-80-7080-637-1. 2)Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/ 1) Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/

Doporučená literatura:

1) Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie. Informatorium Praha 1991. 2) Solomons T.W.G., Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003, ISBN 0-471-41799-8. 3) Svoboda J. a spol.: Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-561-7. 4) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002. 5) Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002. 6) Mleziva J., Šňupálek J.: Polymery – výroba, struktura, vlastnosti a použití. SOBOTÁLES Praha 2000. 7) Ebewele R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press 2000

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.