617-2001 – Chemie I. (CH I.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-2001/01 2014/2015 7
617-2001/02 2014/2015 7
617-2001/03 2019/2020 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů a chemických vazeb, • hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu, • seznámit se se zákonitostmi průběhu chemických reakcí z hlediska kinetiky a termodynamiky, • sestavit a vyčíslit chemické rovnice, provést stechiometrické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod do obecné chemie. Struktura elektronového obalu, periodická soustava prvků a chemická vazba. Chemická kinetika, rovnováha a energetické změny při chemických reakcích. Acidobazické a oxidačně redukční reakce. Základy elektrochemie. Chemie koordinačních sloučenin.

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6. TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8. http://rccv.vsb.cz/itutor

Doporučená literatura:

http://rccv.vsb.cz/itutor

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.