617-2002 – Chemie II. (CH II.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-2002/01 2014/2015 6
617-2002/02 2014/2015 6
617-2002/03 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• aplikovat znalosti z obecné chemie na posouzení vlastnosti prvků a jejich sloučenin, • seznámit se s výrobou a použitím nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin, • využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí. Získané znalosti: vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin. Získané dovednosti: základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vztah mezi postavením prvků v periodické soustavě, vazebnými možnostmi a fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Vlastnosti a výroba kovů. Acidobazické vlastnosti a oxidační schopnost oxidových tavenin. Termodynamická stabilita oxidačních stavů – Frostovy diagramy. Systematická anorganická chemie prvků podle jednotlivých skupin. Obecné vlastnosti, elektronová konfigurace, vazebné možnosti, nejdůležitější sloučeniny, jejich příprava, výroba a použití.

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2. GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9. http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/

Doporučená literatura:

LMS CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0402 CH-I. Chemie I. Doporučená
617-2001 CH I. Chemie I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.