617-2004 – Základy analytické chemie (ZACh)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-2004/01 2014/2015 4
617-2004/02 2016/2017 2020/2021 4
617-2004/03 2014/2015 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

6172004/01 (pro 2. roč. Bc. TZP) Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy klasické a instrumentální analýzy. Posluchači budou schopni porozumět teoretickým principům analytických metod a budou je umět aplikovat v praxi. Získané znalosti: Schopnost porozumět teoretickým principům analytických metod, Schopnost orientovat se v odborné literatuře, Schopnost aplikovat tyto metody v praxi. 6172004/02 (pro USP, 1. roč. NMgr. TPE) • Seznámit posluchače se základy klasické a instrumentální analýzy. Teoreticky probírané analytické metody jsou voleny tak, aby posluchačům představily analytické metody používané v běžné praxi. • Poznatky získané na přednáškách procvičit na laboratorních úlohách. • Poskytnout přehled o běžné analytické praxi v různých oborech • Naučit interpretovat analytická data z pohledu uživatele Získané znalosti • Schopnost porozumět teoretickým principům analytických metod • Schopnost orientovat se v odborné literatuře • Schopnost aplikovat tyto metody v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku základních metod klasické a instrumentální analýzy, které se používají v běžných laboratořích. Výuka je vedena formou přednášek a laboratorních cvičení(pro 2. roč. Bc. TZP). Výuka je vedena formou přednášek, výpočtových a laboratorních cvičení (pro USP, 1. roč. NMgr. TPE).

Povinná literatura:

1. Klika Z., Praus P., Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s. 2. Praus P., Plachá D., Vybrané kapitoly z instrumentální analýzy. Studijní opora, VSB-TUO, 2008, 206 s. 3. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava 2015, 158 s.

Doporučená literatura:

1. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie I. Skriptum, Brno, VUTIUM, 1998, 199 s. 2. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 347 s. 3. Holzbecher Z., Churáček J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.