617-2006 – Metody klasické analýzy (MKA)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-2006/01 2014/2015 5
617-2006/02 2019/2020 4
617-2006/03 2021/2022 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - podat přehled metod klasické analytické chemie, - popsat principy jednotlivých analytických metod, - popsat postupy přípravy vzorků před vlastní analýzou, - používat základní postupy analytických výpočtů, - prakticky provádět analytická stanovení v laboratoři, - zhodnotit praktické možnosti využití jednotlivých metod (výhody, nevýhody). Získané znalosti: - schopnost charakterizovat základní pojmy, veličiny a jednotky používané v analytické chemii, - schopnost definovat základní metody v analytické chemii, - schopnost charakterizovat základní postupy přípravy vzoprků před analýzou, - schopnost charakterizovat principy, výhody a nevýhody jednotlivých metod klasické analýzy. Získané dovednosti: - schopnost provádět základní analytické výpočty u metod klasické analýzy, - schopnost praktického provádění analýz v laboratoři (metodami gravimetrickými a titračními), - schopnost vybrat vhodnou analytickou metodu pro stanovení daného analytu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přednášky z Metod klasické analýzy jsou zaměřeny na základní popis teorie, principů, výpočtů, přípravy vzorků a použití gravimetrických a titračních metod. Výpočty vzorových příkladů jsou procvičovány na výpočtovém semináři, praktické dovednosti s prováděním analýz studenti získávají při laboratorních cvičeních.

Povinná literatura:

BENÁTSKÁ, Ludmila. Výpočty v analytické chemii. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-676-0. KLIKA, Zdeněk a Petr PRAUS. Analytická chemie I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0164-7. CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 5th Ed., New York: John Wiley and Sons, 1994. ISBN 0471597619.

Doporučená literatura:

VOHLÍDAL, Jiří, Alois JULÁK a Karel ŠTULÍK. Chemické a analytické tabulky. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN: 978-80-7169-855-5 Studijní opora: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf DE LEVIE, Robert. Aqueous acid-base equilibria ans titrations. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN: 9780198506171.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.